Woon- en hypotheekweetjes 2022

Woon- en hypotheekweetjes 2022

Misschien ben je zoekende naar een (andere) woning en ervaar je ook problemen met de huidige schaarste in de huizenmarkt. Mogelijk besluit je te blijven wonen en ga je verbouwen. De aangekondigde veranderingen, zoals een hogere grens voor de NHG, veranderingen in leencapaciteit en andere wijzigingen rondom de eigenwoningregeling, zijn handig om te weten. Maar ook het woonweetje dat per 1-7-2022 rookmelders in  bestaande woningen verplicht zijn! Floris’ Hand vertelt er graag meer over alle wijzigingen.

 

Verschil maximaal te lenen in 2022 ten opzichte van 2021

De gemiddelde verwachte loonstijging voor 2022 in Nederland is 2,2%. Wanneer we met die loonstijging rekening houden, kunnen huizenkopers in 2022 meer lenen ten opzichte van 2021. Gemiddeld gaat dit om een bedrag tot zo’n €5.000. Nemen we deze loonstijging niet mee, dan stijgt het maximaal te lenen bedrag gemiddeld met €5.000 voor inkomens tot €50.000. Voor inkomens boven €50.000 geldt dat deze mensen gemiddeld ongeveer €5.000 minder kunnen lenen ten opzichte van dit jaar. Bij de inkomenscategorie boven €50.000 geldt dat hoe hoger het inkomen is, hoe meer het maximale leenbedrag daalt ten opzichte van 2021. Voor een inkomen van €110.000 daalt het maximaal te lenen bedrag in 2022 ongeveer €10.000.

Hogere grens NHG

De grens om in aanmerking te komen voor een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) stijgt per 1 januari 2022 naar € 355.000. Voor het financieren van energiebesparende maatregelen geldt een ruimere kostengrens van maximaal € 376.300. Voor verduurzamen mag je namelijk 6% boven de marktwaarde van een woning lenen. Komend jaar kun je dus een duurdere woning financieren binnen het vangnet van het waarborgfonds voor een lagere premie. Die daalt van 0,7% naar 0,6%. Deze zogenaamde borgtocht provisie betaal je eenmalig bij het afsluiten van een hypotheek met NHG.

NB heb je al een hypotheek met NHG en ga je je lening verhogen voor verbouwing, dan mag de extra lening ook onder NHG condities verstrekt worden ook al is je marktwaarde van je huis hoger dan € 355.000 en respectievelijk € 376300 (bij energiebesparende maatregelen). De totale hoogte van je hypotheek mag dan niet hoger zijn dan de kostengrens.

Tijdelijk Tekort regeling bij AOW-gat

Wanneer jij en je partner een verschil hebben in AOW-leeftijd kun je te maken krijgen met een AOW-gat, ook wel tijdelijk tekort genoemd. Hierdoor is het soms moeilijker om een hypotheek te krijgen. Met de Tijdelijk Tekort regeling maakt NHG voor deze groep een verantwoorde hypotheek mogelijk.

  • Voor stellen die samen een hypotheek hebben
  • Met een AOW-ingangsdatum die maximaal 10 jaar uit elkaar ligt
  • Waarvan de oudste partner al AOW ontvangt of binnen 10 jaar krijgt
  • Waarvan de jongste partner nog geen AOW ontvangt
  • Met een hypotheek die gedeeltelijk aflosvrij is

Zo werkt de Tijdelijk Tekort regeling

Bij een aanvraag voor een hypotheek wordt gekeken of je nu en in de toekomst de maandlasten van de lening kunt betalen. Een (toekomstige) tijdelijke daling in het inkomen kan van grote invloed zijn op wat je maximaal kunt lenen. Deze daling kan ontstaan omdat jij of je partner eerder de AOW-leeftijd bereikt en daardoor het inkomen daalt. Om te voorkomen dat je door deze specifieke en tijdelijke situatie geen of minder hypotheek kunt krijgen, is de Tijdelijk Tekort regeling door NHG ingevoerd. Bij de Tijdelijk Tekort regeling kijken we in de periode van het tijdelijk tekort naar je werkelijke hypotheeklasten. Hierdoor is het in veel gevallen wel mogelijk om een hypotheek te krijgen.

NB Ook voor hypotheken zonder NHG zijn er uitgebreide mogelijkheden voor het financieren o.b.v. werkelijke last, ongeacht je leeftijd!

Private leaseauto zorgt voor extra beperking maximale hypotheek

Wie zijn auto Privat leaset kan over enkele maanden een minder hoge hypotheek krijgen dan nu. Het BKR registreert op dit moment 65% van het bedrag in je contract als lening. Vanaf 1 april volgend jaar komt het contractbedrag voor 100% bij het BKR in de boeken. Dit beïnvloedt wat je maximaal aan hypotheek kunt krijgen.

Subsidies en goedkoper lenen

De pot waaruit subsidie wordt verstrekt voor energiebesparende maatregelen als woningisolatie, een warmtepomp, zonneboiler of warmtenetaansluiting wordt met 130 mln aangevuld. Voor hybride warmtepompen komt 288 mln. beschikbaar. De subsidie varieert van € 1000 tot € 2100 per installatie. Het lenen voor het verduurzamen van je woning is soms tegen een extra gunstige hypotheekrente. Ook persoonlijke leningen voor verduurzaming kennen gunstige groene voorwaarden.

Andere regels WOZ-waarde

De alsmaar hogere huizenprijzen gaan hun weerslag vinden in de WOZ-waarde van 2022. Denk daarbij aan een stijging van 8,5% tot 9%. Bij hun taxaties zullen alle gemeenten zich volgend jaar baseren op het gebruiksoppervlak van de woning in plaats van het volume ervan. Omdat de WOZ-waarde invloed heeft op diverse belastingen is het zaak de aanslag goed te controleren. Is die naar jouw idee te hoog, maak dan tijdig bezwaar. Hoe, vind je op de website van je gemeente.

Maximale aftrek omlaag

Het maximale percentage waartegen je bepaalde kosten mag aftrekken, daalt volgend jaar opnieuw met 3%. Dit heeft gevolgen wanneer je inkomen hoger is dan € 68.500. De aftrek van onder meer de hypotheekrente, giften en zorgkosten bedragen hierdoor in 2022 maximaal 40%. In 2023 daalt dit verder tot 37,03%.

Plannen Kabinet wijzigingen eigenwoningregeling

In de huidige fiscale regeling kunnen er in sommige partnersituaties renteaftrekbeperkingen voorkomen. Daardoor kunnen eigenaren soms minder hypotheekrente aftrekken. De eigenwoningregeling gaat aangepast worden per 1 januari 2022. Vanaf deze datum moeten adviseurs rekening houden met drie fiscale regimes. De nieuwe regeling per 1-1-2022 wordt rechtvaardiger door onbedoelde beperkingen op hypotheekrenteaftrek weg te nemen. Bijvoorbeeld voor mensen die samen met een partner een woning kopen en daarvoor zelf ook al een koopwoning hadden. Of voor mensen die een koopwoning hebben met een partner die komt te overlijden. Laat je goed informeren wat voor jou de gevolgen zijn. Helaas wordt het niet eenvoudiger maar complexer, ook bij latere scheiding.

Rookmelders verplicht

Wist je dat de meeste slachtoffers van brand vallen door het inademen van rook? Daarom zijn per 01-07-2022 de rookmelders ook voor bestaande woningen verplicht. Rookmelders redden mensenlevens! Wil je meer weten over brandveiligheid? In het onderstaande link geven we je tips om brand in huis te voorkomen.

Voorkomen is beter dan genezen en als er dan een keer brand uitbreekt, is het belangrijk dat je op de juiste plekken in huis rookmelders hebt hangen. Per 1-7-2022 is het dus verplicht om in alle woonhuizen en gebouwen rookmelders te hebben. Ga hier tijdig mee aan de slag. Mogelijk ontstaan er problemen met de levertijd en beschikbaarheid van rookmelders bij leveranciers. Lees meer

Jubelton wordt afgeschaft

Al langer ligt de jubelton onder een vergrootglas. Nu kan er ruim een ton belastingvrij geschonken worden voor de aankoop van een woning. Deze regeling was bedoeld om starters een betere kans te geven op de woningmarkt. Deze fiscale maatregel heeft ook negatieve effecten. Zo is de kritiek dat woningprijzen van starterswoningen er verder door stijgen. Dit vergroot de kloof tussen vermogende en minder vermogende starters. Vandaar dat het nieuwe kabinet de jubelton wil afschaffen. Waarschijnlijk zal de jubelton vanaf 1 januari 2024 worden afgeschaft.

FLORIS’HAND, mensen die je verder helpen. Een financieel leven lang!
Wil je meer weten wat de wijzigingen betekenen voor jouw financiële situatie? Onze specialisten op het gebied van hypotheken, verzekeringen, pensioenen en bankzaken helpen je graag verder. Bezoek onze website www.florishand.nl of bel naar 0162-372237 voor een gratis en vrijblijvend oriëntatiegesprek.