Update Noorderbunder

Update Noorderbunder

Na vaststelling van het bestemmingsplan in 2023 is er een voorlopig ontwerp voor de buitenruimte van de nieuwe woonwijk Noorderbunder gemaakt. Naast de bouw van 300 woningen wordt het een natuurinclusieve wijk met zoveel mogelijk ruimte voor groen. De voetganger en elkaar kunnen ontmoeten staat centraal in deze nieuwe woonwijk.

Tijdens het uitwerken van het voorlopig ontwerp voor de openbare ruimte is er ook een marktconsultatie met marktpartijen geweest. Daarna is de selectieprocedure gestart om een ontwikkelaar te selecteren die de nieuwe woonwijk gaat ontwikkelen. Van alle ontvangen inzendingen zijn 18 inzendingen beoordeeld. De 4 partijen die als beste werden beoordeeld zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de vervolgstap, de gunningsprocedure. Het streven van de gemeente Dongen is om binnenkort de gunning definitief aan een ontwikkelaar toe te kennen.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom Noorderbunder? Alle informatie is door de gemeente verzameld op samen.dongen.nl.