Presentatie winnend ontwerp De Cammeleur

Presentatie winnend ontwerp De Cammeleur

Op donderdag 28 januari wordt om 20:00 uur het winnend ontwerp voor de nieuwbouw van De Cammeleur gepresenteerd! Nieuwsgierig? U bent van harte welkom vanaf 20:00 uur in De Cammeleur.

Op de informatieavond krijgen diverse sprekers het woord. Natuurlijk geven de wethouders Piet Panis en Ad van Beek en projectleider Richard Koekoek een toelichting. De architect presenteert het winnend schetsontwerp en vertelt hoe hij tot bepaalde keuzes is gekomen. Ook wordt het vervolgproces toegelicht. Het gaat dan om de realisatie en de inrichting van het gebouw. Ook komt de inrichting van de buitenruimte aan bod. Tot slot wordt aandacht besteed aan de samenwerking met en tussen de projectpartners: Stichting DonckHuys, bibliotheek Theek 5, Het KunstPodium (muziekonderwijs/cultuureducatie) en welzijnswerk ContourdeTwern. Uiteraard zijn vertegenwoordigers van deze partners ook op 28 januari aanwezig.

Daarnaast komt de planning van het project aan bod. De opening van het nieuwe gebouw staat gepland in januari 2018. Het is de bedoeling dat de huidige Cammeleur tot en met juli 2016 in gebruik blijft. In september begint de sloop. De bouw kan dan in november 2016 van start gaan.