Plancapaciteit voor nieuwbouw in Dongen

Plancapaciteit voor nieuwbouw in Dongen

De provincie Noord-Brabant houdt de woningmarkt nauwlettend in de gaten. Actuele actuele ontwikkelingen van de bevolking, het bouwen en wonen maken zij inzichtelijk met het Kwartaalbeeld Woningmarkt Noord-Brabant.

Uit het kwartaalbeeld Q3 2019 blijkt onder andere dat er in DongenĀ in de periode 2019-2028 nog niet voldoende harde plancapaciteit is om te voorzien in de gewenste groei van de woningvoorraad. Dongen heeft een score van 81. Bij 100 (de rode verticale lijn) zijn er precies voldoende woningen gepland om te voorzien in de gewenste groei van de woningvoorraad. Wel zijn er nog veel nieuwbouwplannen in de voorbereiding. De totale plancapaciteit stijgt namelijk uit boven de 100. Voor verschillende van deze ‘zachte’ plannen is door de gemeente Dongen de planologische voorbereiding ingezet zodat er de komende 10 jaar in Dongen voldoende nieuwe woningen worden gebouwd.

Meer weten? Bekijk alle cijfers in Het Kwartaalbeeld Woningmarkt Noord-Brabant.