Ook in Dongen groei verwacht

Ook in Dongen groei verwacht

De bevolking in Brabant neemt sterker toe dan voorheen gedacht. Dit blijkt uit de prognoses van de provincie Noord-Brabant die op 17 november zijn gepubliceerd.  In 2050 telt Brabant naar verwachting 3 miljoen inwoners, 375.000 meer dan in 2023. Dit is iets hoger dan de vorige prognose. Doordat de bevolking toeneemt zijn er ook meer woningen nodig. In 2050 is er behoefte aan 1,44 miljoen woningen. Dit zijn er ruim 85.000 meer dan in de vorige prognose uit 2020.

Ook in Dongen wordt een toename van de bevolking verwacht. Er wonen nu zo’n 27.200 mensen in Dongen. In 2040 zullen dit er iets meer dan 29.700 zijn. Dat betekent dat ook in de gemeente Dongen er behoefte is aan extra woningen. De provincie heeft berekend dat er behoefte is aan ruim 2.100 woningen.  Dat zijn er 1.230 meer dan het aantal waarmee de gemeente Dongen rekening hield op basis van de prognose uit 2020.

De gemeente Dongen is dan ook voor de langere termijn, tot 2040, op zoek naar nieuwe locaties voor woningbouw. Hiervoor wordt gekeken naar mogelijke inbreidingslocaties binnen het ‘stedelijk’ gebied van Dongen. Dit zijn de locaties waar het mogelijk is om woningen toe te voegen, en op deze manier het landelijk buitengebied te beschermen.