Ook de gemeente Dongen groeit

Ook de gemeente Dongen groeit

Woensdag 16 september zijn de nieuwe provinciale bevolkings- en woningbehoefteprognose bekend gemaakt. Tot 2050 moeten er in Brabant nog 220.000 huizen aan de bestaande woningvoorraad worden toegevoegd. Deze huizen moeten gebouwd worden om aan de toekomstige woningbehoefte te kunnen voldoen en om huidige tekorten in te lopen. De eerstkomende 10 jaar wil de provincie dat er zo’n 12.000 woningen per jaar bijkomen.

Vergeleken met de vorige prognose (uit 2017) ligt de groei van de Brabantse bevolking duidelijk hoger. Dit komt vooral door hogere binnenlandse en buitenlandse migratiesaldi. Doordat het aantal huishoudens de komende jaren nog sterk toeneemt, zijn er ook meer huizen nodig. Naar verwachting is in 2050 zo’n 43% van alle huishoudens in Brabant een éénpersoonshuishouden. Dit komt vooral door de toename van oudere alleenstaanden.

Ook in de gemeente Dongen speelt dit. Er wordt verwacht dat de bevolking van ruim 26.200 inwoners in 2020 groeit naar ruim 27.400 inwoners in 2040. Een groei van 4,5%. De groei van het aantal huishoudens in Dongen is nog hoger, namelijk 10%. Ook hier zit die groei voornamelijk in de groep éénpersoonshuishoudens.