Nieuwbouw & Energie

Nieuwbouw & Energie

De energetische kwaliteiten van een woning is een erg belangrijk item bij de aankoop van een nieuwe woning. Zeker bij de huidige lage rentelasten is een extra investering in een energiezuinige woning het overwegen waard. CIER Architecten past steeds vaker bij hun nieuwbouwprojecten energiezuinige maatregelen toe. Bij nieuwbouwwoningen worden verschillende begrippen gebruikt om aan te geven hoe goed de woningen scoren qua energiegebruik. Maar wat betekenen al die begrippen?

Energieprestatiecoëfficiënt (EPC)

De energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van uw huis is bepalend voor het woning-gebonden energiegebruik: de energie voor verwarming/koeling, ventilatie en warm water. Hoe lager de EPC hoe minder energie het huis gebruikt. Voor nieuwbouwwoningen waarvan de bouwaanvraag is ingediend na 1 januari 2015 is de EPC maximaal 0,4. Voor een woning met een hogere EPC mag de gemeente geen bouwvergunning omgevingsvergunning) afgeven. Maar let op: in een groot vrijstaand huis met een EPC van 0,4 gebruikt u méér energie dan in een klein appartement met eenzelfde EPC.

Energielabel A

Ieder nieuwbouwhuis heeft tegenwoordig een energielabel A. Het energielabel wordt bepaald op basis van de getroffen bouwkundige maatregelen en de toegepaste installaties in huis. Net als bij de EPC heeft het energielabel alleen te maken met woning gebonden energiegebruik en gebruikt een klein huis met label A minder energie dan een groot huis met eenzelfde label.

Energieneutraal

Een energieneutraal huis wordt ook wel nul-energiewoning, energie-nulwoning, energiebalanswoning of EPC-0-woning genoemd. In zo’n huis wordt het gebouw-gebonden energiegebruik (verwarming/koeling, ventilatie en warm water) opgewekt met duurzame energie, zoals zonnepanelen. De energie die u gebruikt voor verlichting en huishoudelijke apparaten wordt hierbij niet meegeteld.

Nul-op-de-meter

In een Nul-op-de-meterwoning staat de energiemeter aan het eind van een jaar in principe op dezelfde stand als aan het begin van het jaar. Uw totale energiegebruik is dan gecompenseerd door de levering van energie door uw zonnepanelen: gebouw-gebonden én huishoudelijk. Sommige leveranciers van Nul-op-de-meterwoningen garanderen dat onder bepaalde voorwaarden in een prestatiecontract. In deze contracten is een energiebundel voor gebruikersbonden energiegebruik opgenomen. Dat wil overigens niet zeggen dat u voor energie niets hoeft te betalen. U betaalt nog wel aansluitkosten.

Zelfvoorzienend

Een zelfvoorzienend of autarkisch huis is niet aangesloten op energienetten voor aardgas, warmte of elektriciteit. Alle benodigde energie wordt door het huis zelf opgewekt en eventueel opgeslagen. In de seriematige woningbouw komen deze huizen niet voor.

VRAGEN?

Heeft u vragen over het toepassen van energiemaatregelen bij nieuwbouwwoningen neem dan contact op via www.cierarchitecten.nl of bel 0162 37 22 20.