Jubelton schenken of ontvangen? Het kan dit jaar nog!

Jubelton schenken of ontvangen? Het kan dit jaar nog!

Als ouders wil je altijd klaar staan voor je kinderen. Kinderen helpen bij het aanschaffen van een huis is tegenwoordig meer dan welkom vertelt Niels Gille, financieel adviseur van Floris’Hand. Wanneer je in de gelegenheid bent om dit te doen is het belangrijk om snel actie te ondernemen. De jubelton wordt in 2023 verlaagd en in 2024 helemaal afgeschaft.

Belasting vrijstelling

De jubelton is een mogelijkheid voor ouders of grootouders om de (klein) kinderen te helpen bij de aanschaf van een eigen woning. Van de fiscus mag het zelfs een niet-familielid zijn die de jubelton schenkt. Echter in de praktijk zien wij dat het vooral ouders en grootouders zijn die gebruik maken van de regeling voor hun (klein) kinderen. De schenking geldt alleen voor de aanschaf van een eigen woning en bedraagt maximaal €106.671,-.

Er zijn duidelijke regels opgesteld wanneer er gebruik gemaakt wordt van de jubelton regeling. De ontvanger moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn en moet het geld worden ingezet voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning. Wanneer aan deze regels voldaan wordt, dan betaalt de ontvanger eenmalig geen schenkbelasting. Het geld dat je dit jaar schenkt moet uiterlijk in 2024 worden gebruikt. Natuurlijk kun je later dan 2023 altijd nog een groot bedrag schenken aan je kinderen, Je bent dan als ontvanger of schenker 10% (of 30%)  schenkbelasting verschuldigd.

Aanpassen en uiteindelijk schrappen

De jubelton is in het leven geroepen om de starters op de woningmarkt te helpen. In de praktijk heeft het echter een prijsopdrijvend effect, omdat starters die er gebruik van kunnen maken een hogere prijs kunnen bieden voor de aanschaf van een woning. Daarbij is de discussie ontstaan dat alleen vermogende ouders hun kinderen kunnen helpen, waardoor het de ongelijkheid verder vergroot. Dit heeft ervoor gezorgd dat de regeling nu gaat verdwijnen.

Actie ondernemen

Wil je je kinderen helpen door gebruik te maken van de jubelton? Dan is haast nu wel geboden. Dit jaar kun je nog gebruik maken van de jubelton van €106.671,-. In 2023 wordt de vrijstelling al sterk verlaagd naar ‘slechts’ €27.231,-. Dit is het bedrag dat ouders een kind eenmalig belastingvrij en bestedingsvrij mogen schenken. Echter mag het bedrag in 2023 eenmalig gegeven worden. Je kun het schenken via de regeling voor vrije besteding of voor de eigen woning, niet voor allebei. De verlaging is dus aanzienlijk ten aanzien van 2022.

Spreidingsmogelijkheid schenking eigen woning

Er zijn momenteel plannen om de spreidingsmogelijkheid schenking eigen woning aan te passen. Momenteel kan een belastingvrije schenking eigen woning over 3 opeenvolgende jaren worden uitgesmeerd. Begin juni zijn er plannen bekendgemaakt om dit te verlagen naar 2 jaar. Als iemand bijvoorbeeld in 2022 een schenking van (slechts) € 1 voor de eigen woning ontvangt, kan aan diegene in 2023 nog ruim € 106.000 worden geschonken voor de eigen woning.

Andere mogelijkheden tot schenken

Vanaf 2024 is het niet meer mogelijk om gebruik te maken van een belastingvrije schenking voor de aanschaf van een woning. Zoals eerder beschreven betaal je boven de belastingvrije schenking 10% (of 30%) schenkbelasting. De onderstaande mogelijkheden waar je gebruik van kunt maken om je kinderen belastingvrij te schenken en financieel te ondersteunen zijn:

  • Eenmalige vrij besteedbare schenking van €27.231,-
  • Eenmalige schenking voor de studie van uw kind €56.724,-
  • Jaarlijkse belastingvrije schenking €5.677,-

Als ouder kun je ook je kind een (hypothecaire) lening verstrekken. Jaarlijks kun je een deel van de verschuldigde rente of lening kwijtschelden.

Je kunt er ook voor kiezen om aan je kind een schenking op papier (bij notariële akte) te doen.

Wil je meer weten over de financiële mogelijkheden om je kinderen te helpen met de financiële oplossing voor het kopen van een huis? Floris’Hand helpt je graag verder. Maak gelijk een gratis afspraak via 0162-372 237.