Invoering Omgevingswet een feit

Invoering Omgevingswet een feit

Deze week stemde de Eerste Kamer in met de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging op 1 januari 2024. De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren. De Wkb en de Omgevingswet zijn aan elkaar gekoppeld.

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De implementatie van de Omgevingswet werd al meerdere malen uitgesteld. Vooral omdat de benodigde ICT – het zogeheten Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) – nog niet goed genoeg werkte of getest bleek.

Wet kwaliteitsborging

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is gelinkt aan de Omgevingswet en werd daarom ook steeds uitgesteld. Vanaf 1 januari is dus niet meer de vergunning op papier leidend, maar de uitgevoerde kwaliteit.

Lees meer in het artikel op Bouwwereld.nl